Tim Riswick

Subsidie Erfgoedvrijwilligersproject: professionalisering Museum de Kantfabriek

Vandaag kregen we het positieve nieuws dat onze aanvraag bij het Prins Bernard Cultuurfonds een bijdrage toe te kennen voor de regeling Erfgoedvrijwilligersproject.

Het hoofddoel van het project is om onze vrijwilligers en museum verder te professionaliseren. Als eerste, zal onze digitale aanwezigheid versterkt worden door de huidige website te verbeteren door een deel van onze collectie digitaal raadpleegbaar te maken, een online betalingssysteem te integreren, en de website meertalig (Nederlands/Duits/Engels) te maken. Als tweede, het creëren van een route door de vaste expositie met behulp van QR-technologie en audiovisuele middelen. Deze zullen ook gebruikt worden voor een uitbreiding van de huidige website. De belangrijkste doelen zijn om een groter publiek te bereiken, meer bekendheid te creëren, de website verder te professionaliseren, en vrijwilligers te ontlasten.